Api Dökümanları

Bu dökümanda api_key sizin api anahtarınız anlamına gelmektedir. Bu anahtarı profil sayfanızdan öğrenebilirsiniz.

Kategorileri Görüntüleme

İstek Url Adresi: http://smsonayi.com/api/getCategories
Örnek Çıktı: [{"id":1, "name": "Google"},{"id":2, "name": "Discord"}]

Kategorideki Servisleri Görüntüleme

İstek Url Adresi: http://smsonayi.com/api/getServices/category_id
Örnek Çıktı: [{"id":"12","name":"Afganistan","category":"1"},{"id":"11","name":"Almanya","category":"1"}]

Not: category_id değerini kategoriler listesinden bulabilirsiniz.

Servis Fiyatını ve Stok Sayısını Öğrenme

İstek Url Adresi: http://smsonayi.com/api/getServiceDetails/service_id
Örnek Çıktı: {"id":"32","price":"2","stock":180}

Not: service_id değerini servisler listesinden bulabilirsiniz.

Kullanıcı Bakiyesini Öğrenme

İstek Url Adresi: http://smsonayi.com/api/api_key/getBalance
Örnek Çıktı: {balance: 1}

Numara Sipariş Etme

İstek Url Adresi: http://smsonayi.com/api/api_key/getNumber/service_id
Örnek Çıktı: {"success":true,"title":"","message":"","number_id":75,"number":"+77073076157"}

Burada çıktıda yer alan number ve number_id değerlerini bir yerde kayıtlı tutun, mesajları okurken ihtiyacınız olacak.

Not: service_id değerini servisler listesinden bulabilirsiniz.

Numaraya Gelen Mesajı Görme

İstek Url Adresi: http://smsonayi.com/api/api_key/getMessage/number_id
Örnek Çıktı: {"code":null,"id":"75","status":0}

Status = 1 ise: Mesaj geldi kod gösteriliyor.
Status = 0 ise: Mesaj bekleniyor.
Status = -1 ise: Numara iptal edildi.

Not: number_id değerini numara sipariş ettiğiniz zaman gelen çıktıdan bulabilirsiniz.

Numarayı İptal Etme

İstek Url Adresi: http://smsonayi.com/api/api_key/cancelNumber/number_id
Örnek Çıktı: {"success":true, "title":"", "message":""}

Numara 10 dk içinde iptal edilirse bakiye iade edilir.

Not: number_id değerini numara sipariş ettiğiniz zaman gelen çıktıdan bulabilirsiniz.